Dospělí a studenti
Přednášky
|

Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni

Sekce: Konferenční blok Děti bez hranic¿

Délka: 150 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

út | 08.09 | 14:30 | Kongresové centrum Zlín

14.30-17.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Panelová diskuse o budoucnosti vzdělávání ve Zlínském kraji ve spolupráci s Aspen Institute CE, jako součást debat ke konferenci Kam kráčíš, Česko 2020.
Jakým způsobem může region prosazovat změny ve vzdělávacím systému? Lze sladit výuku, aby školy připravovaly žáky na obory, ve kterých chce Zlínský kraj dosáhnout jedinečnosti? Jaké jsou klíčové vzdělávací výzvy pro konkurenceschopnost regionů v globální ekonomice? Je možné omezit odliv nadaných absolventů, kteří následně chybí firmám? O tématech s vámi budou debatovat Mgr. Zdeněk Slejška/ Eduzměna, Lukáš Rejchrt/Edhance, Ing. Lukáš Trčka, Ph.D/TIC Zlín, PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D./ proděkanka pro pedagogickou činnost FHS UTB, Ing. et Mgr. Jarmila Minaříková. Debatu bude moderovat Ing. Michaela Hergetová MA.

Registrace pro účast na konferenci:
konference@zlinfest.cz

Konferenční blok Děti bez hranic¿

Program:
8/9, 9.00 Média dětem, média s dětmi V
8/9, 14.30 Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni
9/9, 8.00 #martyisdead
9/9, 13.00 Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR
9/9, 14.30 Stop šikaně

Kategorie: Přednášky ,

Délka150 min.
Věková skupinaDospělí a studenti