30/5 — 5/6/2024
64. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MY ZFF
Stáhni si apku

Krajina dětství ve filmech Františka Vláčila

Přednáška filmového historika Petra Gajdošíka, autora obsáhlé monografie František Vláčil. Život a dílo (2018).

Sekce: Zlín Industry Days

  • Pro studenty a dospělé

60 min

sobota 01. 06.
19:00 - 20:00

Golden Apple Cinema, sál 6

František Vláčil (1924–1999), jehož 100. výročí narození si letos připomínáme, je spojován především se svými vrcholnými filmy 60. a 70. let – Holubice, Marketa Lazarová, Údolí včel, Adelheid, Dým bramborové natě nebo Stíny horkého léta. Ve velké části jeho tvorby hrálo velkou roli také téma dětství, ať už ve filmech určených především mladšímu publiku, z nichž jsme do programu našeho festivalu zařadili snímky Skleněná oblaka a Pověst o stříbrné jedli , nebo i v těch „dospělých“, kde jsou dětští hrdinové vystaveni světu v celé jeho rozmanitosti, kráse i krutosti. Přednáška filmového historika Petra Gajdošíka, autora obsáhlé monografie František Vláčil. Život a dílo (2018), se zaměří právě na tyto motivy ve Vláčilových filmech, které přiblíží mluveným slovem a ilustrační projekcí obrazových ukázek.

Jazyk: čeština


FILMFEST, s.r.o.
Zlín Film Festival - mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je organizován
společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, ČR. - Nastavení cookies

Made by ZLINFEST