Pro studenty a dospělé
|

Vzdělávací seminář filmové výchovy – ukázky dobré praxe

Sekce: Děti bez hranic¿

Délka: 390 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

po | 05.06 | 09:00 | Zlínský klub seniorů

9.00-15.30, Zlínský klub seniorů, Kvítková 681

Akreditace MŠMT ČR

Projektový den (seminář) pro učitele s prezentací subjektů působících v oblasti filmové a audiovizuální výchovy a její techniky. Účastníci získají nabídku vybraných organizací a programů pro filmově výchovné, metodické, kontinuální avšak nenásilné vzdělávání, jež obor v současnosti pedagogům nabízí, a to včetně praktických cvičení využitelných ve výuce (hodiny F/AV, výtvarné či hudební výchovy, informatiky, apod.). Projektový den nabídne nejen materiály a zkušenosti tuzemských organizací a dětských filmových festivalů působících v ČR, ale i programů implementovaných ve školách celé Evropy. Programem provedou odborníci filmové výchovy z organizací ASFAV, CinEd, Zlín film Fest, Aeroškola, Animánie. Projektový den navazuje na konferenci Kino za školou 2023, konané v rámci 63. ZLÍN FILM FESTIVALU a odborného programu konference Děti bez hranic¿. Akreditace MŠMT vzdělávacího semináře v rámci DVPP zajištěna programem CinEd.

Cíle: Účastníci získají přehled o možnostech vzdělávání v oboru fimově vzdělávacím, o nabídce materiálů, zdrojů a podpory. Součástí programu bude zamyšlení účastníků nad potřebou implementace filmové výchovy do škol a případnou inovací aktivit pro potřeby daného třídního kolektivu. Účastníci získají základní povědomí o tom proč a jak učit film, jakou metodikou práce s filmem může zvolit úplný laik, jak provádět analýzou, či syntézu s jednotlivými složkami, seznámí se s existencí filmového jazyka, propojováním s dalšími uměleckými předměty na konkrétních příkladech filmového pásma z Počátků kinematografie, použijí tzv. chytrý telefon k získání kompetencí pro kinematografickou práci. Pochopí různé postupy a vhodné nástroje, které je dobré použít pro zpracování videí mobilního telefonu, včetně procesu tzv. postprodukce, seznámí se s možnostmi animování, stavbou příběhu jež si prakticky vyzkouší.

Přihlašovací formulář na seminář pro učitele najdete zde.


Organizátor akce:
ASFAV – Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu
CinEd – Evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy
ZFF
NPI – Národní pedagogický institut

Délka390 min.
Věková skupinaPro studenty a dospělé