Pro studenty a dospělé
|

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže

Sekce: Děti bez hranic¿

Délka: 270 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

po | 05.06 | 09:00 | Krajský úřad Zlínského kraje

9.00-13-30, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín

Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28191/2021-1-890

V rámci projektu Zdravá 5 již sedmým rokem realizujeme pro pedagogy mateřských a základních škol čtyřhodinový metodický seminář: Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, ze kterého si účastníci odnášejí zdarma krabici s nově připravenými metodickými materiály pro interaktivní práci s dětmi v běžné výuce.
Cílem semináře je:
Ø představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy,
Ø seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti,
Ø prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky,
Ø naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály,
Ø předat pedagogům nové metodické materiály.

Obsah semináře vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky. Účastníci semináře se seznámí s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Seminář představí pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídne didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat.

Kompletní sadu metodických materiálů získají účastníci semináře zdarma.
Seminář je bez účastnického poplatku.

Přihlašovací formulář na seminář pro učitele najdete zde.

Organizátor akce:
Alena Paldusová,
manažerka Nadačního fondu Albert, alena.paldusova@albert.cz
PaedDr. Lenka Kubrichtová,
lektorka výchovy ke zdraví, lkubrichtova@gmail.com

Délka270 min.
Věková skupinaPro studenty a dospělé