Pro studenty a dospělé
Workshops
|

Pohybem k sebeuvědomění a sebejistotě (workshop Farma v jeskyni)

Sekce: Děti bez hranic ¿

Délka: 90 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

po | 30.05 | 09:00 | Zámek SVOBODY

9.00, zámek SVOBODY

Workshop určený pro školní kolektivy, objednávky na: skoly@zlinfest.cz

Skrze divadelní prvky a jednoduchá pohybová cvičení (Feldenkraisova metoda) se žáci naučí lépe vnímat vlastní tělo a propojenost jednotlivých jeho částí. Workshop má za cíl děti vést k sebeuvědomění, sebejistotě a sebevědomí a tím posílit jejich schopnost stavět si vlastní hranice vůči druhým a říkat "ne."
Workshop vede Markéta Richterová, herečka, pedagožka a akreditovaná lektorka Feldenkraisovy metody.
Vzhledem k pohybovým cvičením by účastníci měli workshop absolvovat v pohodlném oblečení (nejlépe cvičební úbor).

Workshop je součástí edukačních aktivit projektu Commander, který se zabývá nebezpečím on-line radikalizace dětí a dospívajících. Rozsáhlý projekt vedle workshopů zahrnuje také divadelní představení, umělecký film s dětskými herci, výstavní instalaci a edukační videa vytvořená ve spolupráci s O2 Chytrá škola. Projekt Commander vzniká za podpory Nadace PPF, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. města Prahy a Evropského fondu solidarity.

O souboru Farma v jeskyni
Mezinárodně oceňovaný divadelní soubor Farma v jeskyni pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského ve své tvorbě pojí fyzické divadlo, video, film a živou hudbu do jednotné umělecké výpovědi a dlouhodobě se zabývá zkoumáním často opomíjených společenských témat. Aktuální témata a otázky zpracovává prostřednictvím různých uměleckých tvarů a vzdělávacích formátů. Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice uměleckých žánrů.

Více o projektu Commander

Více informací o problematice on-line radikalizace pro pedagogy a rodiče jsou dostupné na těchto stránkách

(Snímek z audiovizuální inscenace v rámci projektu Commander, Farma v jeskyni, fotil Michal Hančovský)


Kategorie: Workshops ,

Délka90 min.
Věková skupinaPro studenty a dospělé