Pro studenty a dospělé
Přednášky
Workshops
|

Generace ALFA si nezaslouží Béčkovou budoucnost

Sekce: Děti bez hranic ¿

Délka: 120 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

po | 30.05 | 09:00 | Kongresové centrum

9.00-11.00, Kongresové centrum Zlín, malý sál

V rámci interaktivního diskusního panelu budou představeny odpovědi na otázku, jak vnímají děti předškolního a mladšího školního věku období spojené s překotnými změnami světa (pandemie, válka, migrace, ekonomická recese).

Rádi bychom iniciovali diskusi nad ideovými záměry, které vzešly z výzkumu provedeného Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Tyto výsledky mapují aktivity přispívající k wellbeingu generace Alfa v současné době. Ožehavými tématy se tak stávají technologie v dětských rukou, role online a offline přátelství, strach a nejistota přecházející z dospělých do dětských pokojíčků.

Součástí grantu jsou studentské projekty-aplikace, které se zaměřují na rozvoj interpersonální komunikace a na posilnění sociálních kompetencí a dovedností u dětí generace Alfa. Jejich cílem je zvýšit pocit spokojenosti a štěstí u dětí generace Alfa související s pojmy jako pozitivita, empatie, láska, přátelství, spokojenost, veselí, hravost, sounáležitost, odpovědnost, zdravá soutěživost a štěstí. Studentské projekty se snaží ukázat, jak je možné překonávat závist, žárlivost, předsudky, zaslepenost, nevědomost, lži, nevraživost, agresi, šikanu.

Pracovní tým:
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.
Ing. Martina Juříková, Ph.D.
Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.
a studenti Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Workshop je jedním z plánovaných výstupů výzkumného projektu Mezioborové výzkumné a tvůrčí aktivity přispívající k wellbeingu generace Alfa v době po prvních vlnách pandemie COVID-19, na kterém se podílejí Ústav marketingových komunikací, marketingová výzkumná laboratoř REDLab (výzkum pomocí eye-trackingových brýlí), na výstupy dále naváže Ateliér Digitální design a Ateliér Animovaná tvorba FMK UTB.

Kategorie: Přednášky , Workshops ,

Délka120 min.
Věková skupinaPro studenty a dospělé