Děti s rodiči
Zábava
Workshops
|

Orientace na sociálních sítích

Sekce: Přednášky a workshopy

Délka: 300 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

čt | 09.09 | 14:00 | park Komenského

14.00-19.00, park Komenského, stan FHS

Program je zaměřen na primární prevenci rizikového chování, zejména kyberšikanu a šikanu v prostředí 1. a 2. stupně základní školy a střední školy. Cílem programu je seznámit děti a mládež s příčinami vzniku rizikového chování, zjistit jejich aktuální povědomí o problematice rizikového chování, dále je obeznámit s projevy agresora a oběti šikany a kyberšikany a především informovat o možnostech řešení a nápravy.
Program určený pro rodiny s dětmi. Obsah aktivit směřující k prevenci vybraných druhů rizikového chování s modifikací na různé věkové skupiny. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno pexeso, omalovánky a individuální hry.

Kategorie: Zábava , Workshops ,

Délka300 min.
Věková skupinaDěti s rodiči