Dospělí a studenti
Přednášky
|

Šikana – představení, ve kterém i my můžeme hrát hlavní roli

Sekce: Konferenční blok Děti bez hranic¿

Délka: 120 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

st | 09.09 | 14:30 | Kongresové centrum Zlín

14.30-16.30, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Stop šikaně
Šikana není žádným antickým dramatem s velkými hrdiny a poraženými. Není ani Shakespearovou dechberoucí tragédií. A přeci nám stále podsouvá nutkavou otázku Proč? Protože to bylo možné, protože jsme to dovolili. Cesta k prevenci i k nápravě se ovšem nabízí. Čím připravenější budeme, tím menší bude mít šikana prostor rozehrát další životní tragédii, s bolestnými dopady nejen na oběť a agresora, ale také na všechny ty, kterých se dotkla a kteří zůstali lhostejní.
Tato interaktivní přednáška otevírá nový pohled na dětskou šikanu, nabízí možnost pochopení spouštěcích mechanismů a příčin, nahlédnutí do psychologie šikanujícího i šikanovaného i účinné strategie řešení.

Registrace pro účast na konferenci:
konference@zlinfest.cz

Konferenční blok Děti bez hranic¿

Program:
8/9, 9.00 Média dětem, média s dětmi V
8/9, 14.30 Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni
9/9, 8.00 #martyisdead
9/9, 13.00 Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR
9/9, 14.30 Stop šikaně


Kategorie: Přednášky ,

Délka120 min.
Věková skupinaDospělí a studenti