patron dětí | společně za lepší dětství

Patron dětí je online charitativní projekt zaměřený na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek. Dárcem se může stát každý. Stačí, když si z příběhů zveřejněných na www.patrondeti.cz vybere ten svůj a podpoří jej. Na pomoc tomuto dítěti půjde 100 % vybrané částky, protože provoz Patrona dětí plně hradí Nadace Sirius, která jej v roce 2017 založila.
„Každý příběh musí mít Patrona, tj. osobu, která potvrdí potřebnost pomoci. Navíc žádosti pečlivě kontrolujeme v oddělení risku,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.