Film real s.r.o.

Společnost Film real s.r.o. vznikla v roce 2002 oddělením technických činností přímo nesouvisejících s filmovou výrobou od Ateliérů Bonton Zlín. Převzala téměř šedesátiletou zkušenost s provozováním průmyslového areálu, s licencovanými energetickými službami, strážní službou, s péčí o sadové úpravy, údržbou komunikací i stavební činností. Speciální technologie zpracování filmů a výroby videonosičů vyžadovala tvořivý přístup k výrobě nedostupných náhradních dílů, která dala základ vzniku kovodílny i zámečnické dílny. V současnosti tvoří velký objem činnosti výstavba sportovišť.