Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně je pojmenována po legendárním zakladateli světového obuvnického impéria. Na jejích 6 fakultách studuje okolo 10 000 studentů. Od svého počátku je univerzita velkým podporovatelem ZFF, do jehož programu každoročně přispívá vlastními aktivitami, a stovky vysokoškoláků pomáhají s jeho organizací. Fakulta multimediálních komunikací UTB vychovává absolventy pro filmový průmysl.