Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je moderní a inovativní vysoká škola, s vynikajícím studijním zázemím, vychovávající absolventy pro světový trh. Svým zhruba 10 tisícům posluchačů poskytuje kvalitní studium na šesti fakultách, ve více než 200 oborech. Více na www.utb.cz.