Deník

Deník jsou regionální noviny vydávané VLTAVA LABE MEDIA a.s., patřící mezi největší vydavatelské domy v ČR. Informují čtenáře o dění v jejich okolí i o tom, co se dotýká jejich životů. Má unikátní sítě novinářů po celé zemi. Nikomu NENADRŽUJE! Nemá své politické favority ani kamarády na vysokých místech. Píše tak, aby si čtenář mohl udělat svůj názor. Informace důkladně ověřuje a když chybuje, má sílu přiznat to a napravit. Přináší zprávy, které pomáhají se lépe rozhodovat v životních situacích, i jak trávit volný čas.