Dospělí a studenti
|

Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR

Sekce: Konferenční blok Děti bez hranic¿

Délka: 60 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

st | 09.09 | 13:00 | Kongresové centrum Zlín

13.00-14.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Vzdělávání je z hlediska potřeb dítěte vnímáno v širším smyslu – jako poznávání, získávání zkušeností, ponaučení se z chyb, hledání vlastních hranic, zvídavost, kreativitu. Dítě potřebuje v tomto směru hlavně naši podporu – motivaci, povzbuzení, dostatečný prostor, stimulaci, informace a také vedení a hranice – tak, aby mohlo svět poznávat bezpečně. Umožníme mu tak zachovat si otevřenou mysl, projevit svou osobnost, samostatně uvažovat.

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí potřebují podmínky pro to, aby se mohly v klidu vzdělávat podle svých potřeb. Jejich rodiče potřebují podporu pro to, aby mohli dětem poskytnout dostatečné materiální a motivační zázemí pro vzdělávání. Škola potřebuje podporu pro to, aby mohla s rodinou komunikovat a efektivně spolupracovat. Jak a kdo může dětem, rodinám i školám pomoci a jaké konkrétní aktivity v tomto směru vyvíjí MPSV, bude předmětem diskuze.

Registrace pro účast na konferenci:
konference@zlinfest.cz

Konferenční blok Děti bez hranic¿

Program:
8/9, 9.00 Média dětem, média s dětmi V
8/9, 14.30 Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni
9/9, 8.00 #martyisdead
9/9, 13.00 Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR
9/9, 14.30 Stop šikaně


Délka60 min.
Věková skupinaDospělí a studenti