Dospělí a studenti
Přednášky
|

Média dětem, média s dětmi V

Sekce: Konferenční blok Děti bez hranic¿

Délka: 240 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

út | 08.09 | 09:00 | Kongresové centrum Zlín

9.00-13.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Pátý ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se tematicky zaměří na rizika vzniku závislostí u dětí a dospívajících.
Pozornost bude věnována jak nebezpečím návykových látek, tak moderních komunikačních technologií, sociálních sítí či hazardních her.
Přední česká adiktoložka a zástupce kontaktního centra v úvodu konference vysvětlí, jak v současnosti medicínská praxe závislost definuje, diagnostikuje a jak ji léčí. Hovořit se bude rovněž o typech závislostí, které se nejčastěji týkají dětí a mladistvých a o práci se závislými osobami.
Příspěvek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se zaměří na mediální prezentaci návykových látek a aktivit podporujících vznik závislostí.
Zástupce RRTV bude prezentovat výsledky monitoringu vysílání, který zmapoval četnost výskytu rizikových prvků – konzumace alkoholu, užívání drog, kouření a účasti na hazardu – v televizním vysílání, vyhodnotil jejich kontext v audiovizuálním obsahu a potenciální vliv na dětského diváka.
Další příspěvek RRTV se bude věnovat televizní reklamě propagující alkohol, hazardní hry či jiné služby a komodity, které vznik závislostí mohou podporovat.
A řeč bude samozřejmě i o prevenci. Bude představena národní strategie prevence a boje se závislostmi, výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2019 (ESPAD 2019) a služby v oblasti prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví.
Konferencí Vás provede člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Marek Poledníček.

PROGRAM

Konferenční blok Děti bez hranic¿

Program:
8/9, 9.00 Média dětem, média s dětmi V
8/9, 14.30 Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni
9/9, 8.00 #martyisdead
9/9, 13.00 Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR
9/9, 14.30 Stop šikaně

Kategorie: Přednášky ,

Délka240 min.
Věková skupinaDospělí a studenti