Dospělí a studenti
Film Industry
|

ANOMALIA one 2 one

Sekce: Film Industry

Délka: 120 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

čt | 30.05 | 17:00 | Kongresové centrum

17.00-19.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Networkingová platforma pro individuální setkání tvůrců se studii a producenty, která je organizována ve spolupráci se vzdělávacím programem ANOMALIA. Smyslem programu je setkání profesionálo napYí
obory, mo~nost prezentace novinek a oslovení potenciálních zájemco s pracovními příležitostmi.
Mítink zahájí inspirativní pYednáakou pan Anthony Wong ze studia PIXAR, který se v minulosti ú
astnil kurzo ANOMALIA jako mentor.

Vstup volný, úč
ast na individuálních setkáních pouze po předchozí registraci. Jazyk:
čeatina, anglič
tina.

Kategorie: Film Industry ,

Délka120 min.
Věková skupinaDospělí a studenti