Dospělí a studenti
Film Industry
|

Festival community

Sekce: Film Industry

Délka: 120 min.

Hodnocení diváků:

VYBRAT DATUM ČAS A MÍSTO

st | 29.05 | 16:00 | Kongresové centrum

16.00-18.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Platforma pro zástupce festivalo ke sdílení zkušeností, myšlenek a nápadů. Slouží k rozvíjení mezinárodních festivalových sítí, a rovněž k diskusím o tématech, která festivaly spojují a prohlubují tak jejich vzájemnou spolupráci. Souč
ástí setkání bude představení předem registrovaných festivalo a jejich aktivit v oblasti vzdělávání a programo pro filmové profesionály.

Vstup volný, bez předchozí registrace. Jazyk: anglič
tina.

Kategorie: Film Industry ,

Délka120 min.
Věková skupinaDospělí a studenti